19-05-2024

Udostępnij

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Chociaż magazyn czasowego składowania to pojęcie występujące w terminologii celnej od wielu lat, a kwestie związane z tym tematem były poruszane niejednokrotnie przez różne instytucje, w dalszym ciągu przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi korzyści płynących z możliwości składowania celnego towarów.

Kiedy złożyć towar w magazynie czasowego składowania?

Przywóz towarów z krajów trzecich związany jest niejednokrotnie z różnorodnymi ograniczeniami, a procedury celne wymagają przedstawienia kompletu niezbędnych dokumentów. Operacje handlu zagranicznego wiążą się z ryzykiem – czasem pomimo zapewnień naszego dostawcy, w dokumentach pojawiają się braki formalne do uzupełnienia, a towary wymagają poddania dodatkowym badaniom inspekcji. Takie sytuacje nie są korzystne dla przedsiębiorcy, ponieważ generują dodatkowe koszty związane, np. z zatrzymaniem towaru na terminalu morskim czy przestojem samochodu ciężarowego na placu celnym i niemożnością rozładunku towaru.

JAS-FBG Agencja Celna

Rozwiązanie w takiej sytuacji może stanowić złożenie towaru w magazynie czasowego składowania.

Jakie warunki zapewnia magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania najprościej można określić jako miejsce wskazane w pozwoleniu wydanym przez organy celne, gdzie tymczasowo składowane są towary niedopuszczone do obrotu np. w celu uzupełnienia dokumentacji do zgłoszenia celnego czy przeładunku i dalszego transportu, poza granicę rzeczypospolitej polskiej, by dokonać odprawy celnej przed właściwym urzędem celnym w innym państwie Unii Europejskiej.

JAS-FBG Wjazd do magazynu

Zalety magazynu czasowego składowania

Korzyścią dla przedsiębiorców wynikającą z możliwości czasowego składowania towarów w magazynie jest przede wszystkim fakt, że mogą być one tymczasowo, bezpiecznie przechowywane a maksymalny czas to 90 dni. Tak optymalny okres składowania towarów pozwala na dopełnienie brakujących formalności (uzupełnienie dokumentacji do zgłoszenia celnego czy brakujących deklaracji zgodności), związanych z dopuszczeniem towaru do obrotu, bez konieczności zwracania ich bezpośrednio do nadawcy.

Inne korzyści jakie dają magazyny czasowego składowania

Zaletą związaną z korzystaniem z magazynów czasowego składowania jest wpływ na poprawę logistyki magazynowania w przedsiębiorstwie. Posiadając odpowiednie stany magazynowe, przedsiębiorca może zapewnić systematyzację zamówień, a jednocześnie odroczyć faktyczną zapłatę długu celnego do momentu wydania towaru z magazynu do obrotu.

Obecnie magazyny czasowego składowania są często wykorzystywane w sektorze e-commerce, ponieważ pozwalają znacząco zoptymalizować proces magazynowania i wysyłki towarów.

JAS-FBG Magazyn

Skład celny

Innym rozwiązaniem wykorzystywanym przez importerów jest skład celny. Zasadniczo obie

formy składowania służą przechowaniu towarów i są objęte dozorem celnym – różnią się jednak znacząco odnośnie do warunków związanych z czasem i celem przechowywania artykułów.

Kiedy warto skorzystać ze składu celnego?

W przypadku zakupu towaru niespełniającego wymagań bezpieczeństwa produktu i konieczności przeprowadzenia procedury naprawczej prawo celne przewiduje możliwość złożenia towaru w składzie celnym. W przeciwieństwie do magazynu czasowego składowania procedura składu celnego pozwala na dokonanie operacji naprawczych, czynności zwyczajowych, takich jak: dezynfekcja, konserwacja czy dokonywanie prób w celu sprawdzenia zgodności towaru z normami technicznymi, ale umożliwia również dokonanie zmiany wyglądu towarów poprzez naniesienie oznaczeń CE czy tabliczek znamionowych.

Magazyn czasowego składowania a skład celny – różnice

Przechowywanie towarów w magazynie czasowego składowania jest ograniczone czasowo. Czas ten powinien zostać wykorzystany przez przedsiębiorcę na skompletowanie niezbędnych dokumentów, sam towar musi jednak pozostać w stanie niezmienionym. Nie wolno wykonywać jakichkolwiek operacji związanych z konfekcjonowaniem czy zmianą jego właściwości. Co więcej, towar wprowadzony do magazynu musi zostać wyprowadzony czy dopuszczony do obrotu w takiej samej ilości, jak pierwotnie zadeklarowano.

W opozycji do magazynu czasowego składowania, towary w składzie celnym mogą być przechowywane bezterminowo. Ponadto magazynowanie towarów w składzie pozwala na konfekcjonowanie, przepakowywanie i daje możliwość wyprowadzania ich partiami.

JAS-FBG Magazyn

Może własny skład celny?

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość korzystać z magazynu czy składu celnego prowadzonego przez podmiot zewnętrzny, ale mogą również uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie swojej prywatnej przestrzeni magazynowej.

Wniosek o wydanie pozwolenia na magazyn czasowego składowania

W przypadku obu tych form składowania celnego, wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia, związane jest ze złożeniem zabezpieczenia na poczet potencjalnych należności celno-skarbowych. Istotnym jest jednak fakt, że przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, nieposiadający zaległości z tytułu ceł czy podatków, wobec których nie toczy się postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe, mogą odstąpić od złożenia zabezpieczenia na poczet podatku VAT. W przypadku braku własnego kapitału przedsiębiorca ma także możliwość zawarcia umowy z gwarantem celnym, wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów.

Wszystkie powyższe ułatwienia sprawiają, że magazyn czasowego składowania staje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, pozwalającym zminimalizować koszty powstające przy imporcie towarów z krajów trzecich. Przy odpowiednim zarządzeniu łańcuchem dostaw magazyn może stać się ważnym elementem logistyki w przedsiębiorstwie.

 

Ewelina Wojtczak

Koordynator ds. Projektów Agencji Celnej

Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację