19-06-2024

Udostępnij

Dobra reputacja

Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, że reputacja człowieka decydowała o jego pozycji zawodowej i towarzyskiej. Słowo to było równoznaczne z opinią o danej osobie, tak zwanym dobrym imieniem, marką. Na dobrą reputację trzeba było sobie zasłużyć i jakoś wszyscy wiedzieli jaką kto ma reputację – także firma. Dobrą reputację należało mieć niezależnie od statusu społecznego i wykonywanego zawodu. Mówiąc w skrócie, oznaczała przyzwoitość.

Szanującym się klientom zależy, aby ich usługodawcy cieszyli się dobrą reputacją. Nie wypada bowiem choćby ze względów wizerunkowych, aby firma o dobrej reputacji korzystała z usług firm o złej reputacji. Nie o wizerunek tylko chodzi. Nikt nie chce powierzać zlecenia komuś, kto to zlecenie może wykonać źle.

W transporcie drogowym reputacja stała się terminem prawnym, a zatem jest wymagana przez prawo. Stanowi nawet jeden z czterech niezbędnych warunków zdobycia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji międzynarodowej. Co więcej, aby taką działalność uprawiać nie można jej utracić. Dla zarządzającego transportem utrata dobrej reputacji znaczy odebranie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na okres jednego roku.

Dobrą reputację można stracić naruszając wymogi prawa drogowego. Stosuje się w takich przypadkach gradację naruszeń: NN – najpoważniejsze (do utraty licencji wystarczy tylko jedno naruszenie), BPN – bardzo poważne, PN – poważne.

Obowiązuje przy tym dodatkowe stopniowanie:
– 3 poważne naruszenia przypadające statystycznie na jednego kierowcę w ciągu roku, traktowane są jako 1 bardzo poważne naruszenie.
– 3 bardzo poważne naruszenia przypadające statystycznie na jednego kierowcę w ciągu roku, traktowane są jako podstawa do oceny dobrej reputacji.

O utracie dobrej reputacji decyduje Główny Inspektor Transportu Drogowego, jeśli to on wydał zezwolenie na wykonywanie działalności przewoźnika, albo Starosta, jeśli firma otrzymała zezwolenie od niego. Dossier naruszeń firmy znajduje się w systemie KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego), który pobiera także dane z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings). Podczas kontroli ITD, jej funkcjonariusze wiedzą o firmie wszystko.

Uprawnienia do wykonywania działalności transportowej mogą zostać cofnięte, ale nie muszą. Zależeć to będzie od sytuacji firmy, np. liczby naruszeń oraz ich częstotliwości w stosunku do ilości zatrudnionych kierowców, historii naruszeń, opinii związku branżowego o zasięgu ogólnopolskim, czy konsekwencji gospodarczych cofnięcia uprawnień (wzrost bezrobocia) itd. Firma może zaproponować program naprawczy w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych przypadków.

Jakie naruszenia najczęściej popełniają kierowcy? Brak przeglądu (NN), zły stan techniczny (NN), jazda na cudzej karcie (NN). Lista naruszeń zawiera kilkadziesiąt pozycji, z którymi można się zapoznać w Internecie.

Dobra reputacja, to nie tylko brak naruszeń przepisów dotyczących prawa drogowego. To także spełnienie przez przewoźnika wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi czy narkotykami.

Widocznie powyższe regulacje są konieczne, co jednocześnie cieszy i trochę smuci…

Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację