19-06-2024

Share

Magazyn za zamkniętymi drzwiami

Mijając wielkie centra logistyczne, podziwiamy z drogi ich ogrom i zastanawiamy się, co to jest. Surowe elewacje podzielone bramami wyglądają tajemniczo. Fabryki? Magazyny? Jeśli fabryki, to co się w nich produkuje? Jeżeli magazyny, to co się w nich i po co, przechowuje?

Współczesny magazyn logistyczny daleko odbiegł już w swym działaniu od tradycyjnych funkcji. Jest też po części fabryką. Jeśli składuje się w nim towary, to po to tylko, by je przepakować i poddać dalszej dystrybucji. W trakcie tego procesu można jednak dokonać wielu czynności, które nazywamy usługami dodanymi – z angielska VAS (value added services). Usługi te są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, a ich wykonanie wyręcza z konieczności dokonania tego we własnym zakresie przez zleceniodawcę. Przejęcie ich przez magazyn skraca łańcuch dostaw i usprawnia procesy logistyczne. Zanim powstanie produkt końcowy, przeznaczony do dystrybucji, jego składowe często przechodzą długą drogę.


Taką usługą bywa np. montaż i przetwarzanie produktów, czyli realizacja ostatniego etapu produkcji. Polega ona na złożeniu z kilku elementów finalnego produktu. Łączy się to często z pakowaniem i etykietowaniem towaru.

 

Inną z usług może być składanie standów promocyjnych oraz wypełnianie ich towarem, w tym przygotowanie do transportu i sam transport.

 

Standardem jest już konfekcjonowanie produktów, czyli ich sortowanie, przepakowanie oraz oznaczenie – zgodnie z wymogami klienta.

 

Inna usługa dodana, to kontrola jakości produktów i półproduktów. Kontrola odbywa się przed ich wysyłką do właściwej produkcji lub ostatecznego odbiorcy. Często, szczególnie gdy dotyczy branży automotive, jest wykonywana w systemie Just in time.

 

Kolejnym standardem jest kompletacja zamówień – usługa polegająca na zbieraniu towarów  i łączeniu ich w przesyłkę zgodną z zamówieniem. W magazynie logistycznym dokonuje się też prostych napraw produktów.

 

Z kolei obsługa dostaw, to często rozładunki ręczne kartonów i worków luzem, łącznie z towarami wymagającymi segregowania lub kontroli jakości względnia montażu.


A to jeszcze nie wszystko. Potrzeby klientów stają się coraz bardziej zindywidualizowane. Współczesna logistyka, czyli transport, spedcyja i magazynowanie stale poszerza swoją ofertę usług. Skoncentrowanie czynności dodatkowych w jednym miejscu, którym jest magazyn, to znaczne odciążenie zleceniodawcy od konieczności ich organizacji we własnym zakresie. Przynosi znaczne oszczędnościami środków, które można przeznaczyć na rozwój firmy.

Using analytical and marketing cookies requires your approval, which you may grant by clicking “Accept”. If you do not want to accept the use of specific cookie categories by us and our partners, please click “Manage Cookies” and configure your preferences. You can withdraw your approval at any time by changing cookies preferences.

 

Privacy policy

Manage cookies
ACCEPT

You can manage your preferences concerning the cookies used by us and our partners below.

ACCEPT ALL
Essential and functional cookies
Always active
More details: Privacy policy
Google Analytics

More details: Google Analytics

Pixel Facebooka

More details: Pixel Facebooka

Hotjar

More details: Hotjar

ACCEPT
Download the application