klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanej dalej RODO informuje, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: JAS-FBG SA, ul. Kolejowa 17, 40-706 Katowice

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować: odo@jasfbg.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej osobie wypełniającej formularz. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy JAS-FBG SA. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przedstawienia przez JAS-FBG SA oferty handlowej.

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane.

6. Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie przepisów prawa oraz następującym kategoriom podmiotów:

a) firmom informatycznym, kancelarii prawniczej, doradcy podatkowemu – to chyba należy usunąc?

b) innym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, podmiotom dokonującym audyt, spółce powiązanej kapitałowo z Administratorem)

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i kontaktu telefonicznego związanych z wypełnieniem formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treściami i danymi przekazanymi w formularzu, przez osobę, której dane dotyczą.

8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.

9. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację