JAS-FBG kft to spółka-córka polskiej firmy JAS-FBG S.A. z jej 100% udziałem, która rozpoczęła swoją działalność 09.11.2010.

Węgierski oddział JAS-FBG S.A. świadczy usługi spedycji drogowej międzynarodowej w zakresie ładunków całopojazdowych oraz oferuje pełen asortyment usług logistycznych obejmujący:

 • handling (rozładunek/załadunek);
 • składowanie i przechowywanie towaru;
 • raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie;

 • paletyzowanie towaru;
 • przeładunek towarów (cross docking);
 • konfekcjonowanie (co-packing);
 • komisjonowanie (order picking);
 • kompletacja (picking);
 • etykietowanie (labeling);
 • przechowywanie w warunkach chłodniczych;
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.


Dane rejestrowe:

NIP: HU23021945

Regon: 23021945-5229-113-13

Kontakt:

JAS-FBG Kft

Bem József utca 30

2360 Gyal

Węgry

tel.: +36 29 346 161, +36 29 346 162 , +36 29 346 163

fax: +36 29 346 160

email

Pobierz aplikację