13-07-2024

Udostępnij

Jak działa firma logistyczna?

TSL – tajemnicze trzy litery. Spotykamy się z nimi najczęściej w połączeniu z rzeczownikiem “branża”, a oznaczają nic innego jak: transport, spedycja, logistyka. O transporcie i spedycji pisaliśmy już wcześniej. Dzisiaj przyszedł czas na działania logistyczne.

logistyka JAS-FBG

Czym zajmuje się firma logistyczna?

Logistyka to planowanie, realizacja oraz kontrola przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych z punktu pochodzenia do punktu przeznaczenia. Firmy logistyczne zajmują się wdrożeniem tych procesów w życie, by były one sprawne i ekonomicznie efektywne.
Logistyka to złożona operacja, składająca się z wielu etapów:
– transportu (to możemy wyróżnić transport kołowy, szynowy, morski oraz jako poziom wyższy – transport kombinowany lub w innym podziale – transporty całopojazdowe i drobnicowe);
– magazynowania – to część łańcucha dostaw i oznacza usługi związane z czasowym składowaniem towaru
– kompletacji, pakowania i uszlachetniania (etykietowanie, przepakowywanie)
W zależności od rodzaju towaru i jego właściwości dystrybucja i składowanie muszą odbywać się w odpowiednich warunkach – mamy tu na myśli wymagania związane warunkami fizycznymi takimi jak temperatura i wilgotność, ale także zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi. Przekazanie tych procesów do firmy logistycznej daje producentom i firmom handlowym pewność, że procesami tym zajmują się profesjonaliści oraz pozwala im obniżyć koszty tych operacji.

Zadania firm logistycznych:

Głównymi zadaniami z jakimi spotykają się firmy logistyczne są optymalizacja kosztów związanych z transportem i magazynowaniem towaru, zarządzanie zapasami oraz zwiększenie efektywności ekonomicznych tych działań. Bardzo często firmy logistyczne świadczą dla klientów dodatkowe usługi i tworzą udogodnienia specjalnie dla nich.

logistyka JAS-FBG

Usługi firm logistycznych, czyli w jakim zakresie można współpracować z firmą logistyczną?

Współpraca z centrum logistycznym może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Można zdecydować się na skorzystanie ze wszystkich oferowanych usług logistycznych, lub skorzystać z tych, które pozwalają na realizowanie zamówień.
Powyżej wymieniliśmy już podstawowe zadania którymi zajmuje się firma logistyczna, dlatego teraz postaramy się pokrótce omówić poszczególne usługi logistyczne:
1. Transport i spedycja – firma logistyczna może zorganizować transport, zarówno na terenie kraju, jak i międzynarodowy (może też zaproponować usługi obsługi celnej).
2. Usługi magazynowe – firmy logistyczne zapewniają miejsce do przechowywania towarów w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Składowanie towarów w magazynach udostępnianych przez firmę logistyczną pozwala na obniżenie po stronie klientów kosztów związanych z utrzymaniem własnych magazynów.
3. Kompletacja – czynności związane z przygotowaniem zamówień. Polega na zbieraniu przez pracowników i zestawianiu ładunków z różnych jednostek ładunkowych, aby stworzyć zamówienie klienta.
4. Etykietowanie to nic innego jak przypisanie poszczególnych produktów w sposób umożliwiający elektroniczną weryfikację produktu. Jej celem jest identyfikacja towaru w sposób jednoznaczny, ale nie tylko, możemy też etykietować towar na życzenie klienta np. etykiety w danym języku.
5. Pakowanie – jest to bardzo ważny proces w logistyce magazynowej, a prawidłowo przeprowadzona optymalizacja procesu pakowania może przyczynić się do obniżenia kosztów np. transportu.
6. Weryfikację towaru
7. Zarządzanie zwrotami
W pracy logistyka bardzo ważny jest stały przepływ informacji pomiędzy nim, klientami i wszystkimi osobami zaangażowanymi w poszczególne procesy.

Logistyka JAS-FBG

Centrum logistyczne i usługi spedycyjne JAS-FBG

JAS-FBG dysponuje 7 platformami logistycznymi na terenie Polski, zlokalizowanymi w :
– Gdańsku
– Swadzimiu koło Poznania
– Konotopie koło Warszawy
– Wrocławiu
– Czeladzi
– Czechowicach-Dziedzicach
– Warszowicach koło Żor
Są to nowoczesne magazyny klasy A wyposażone w regały wysokiego składowania. Część z tych magazynów oferuje usługi przechowywania towarów w temperaturze kontrolowanej +15C, w chłodni i w mroźni. W magazynach oferujemy usługi związane z przyjęciem i magazynowaniem towarów, jego przepakowywaniem i kompletacją oraz uszlachetnieniem (sprawdzenie towarów, etykietowanie itp.). Dysponujemy wykwalifikowanymi pracownikami, nowoczesnym programem magazynowym i doświadczeniem w tej branży. Legitymujemy się Certyfikatem ISO 22000 z elementami HACCP oraz Certyfikatem IFS.

 

logistyka JAS-FBG

Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację