JAS-FBG S.A. » Kariera » Porady – FAQ

Najczęściej zadawane pytania


Jakie informacje powinno zawierać CV?

Informacje zawarte w CV powinny być przede wszystkim zgodne z prawdą i aktualne. Przygotowując CV należy zwrócić uwagę na rzetelny opis przebiegu doświadczenia zawodowego. Oprócz nazwy stanowiska trzeba koniecznie opisać zadania na nim realizowane. Bez tych informacji rekruter nie będzie mógł ocenić, czy profil zawodowy kandydata jest zbliżony do oczekiwań.


W jaki sposób mogę złożyć aplikację?

Aby aplikować na ogłoszenie zamieszczone w zakładce „Oferty pracy” na naszej firmowej stronie wystarczy kliknąć w przycisk „Aplikuj”. Jeśli chcesz aplikować w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone na jednym z portali rekrutacyjnych, kieruj się instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu. Najczęstszym sposobem aplikowania jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego online.

Możesz także aplikować poprzez wysłanie dokumentów na adres e-mail praca@jasfbg.pl


Mam problem z uzupełnieniem formularza aplikacyjnego – w jaki sposób mogę upewnić się, że aplikacja dotarła do firmy?

Po uzupełnieniu formularza rekrutacyjnego każdy kandydat otrzymuje drogą e-mail automatyczną informację zwrotną o złożeniu aplikacji. Jeżeli taka informacja nie dotarła, możesz upewnić się czy otrzymaliśmy Twoją aplikację, kontaktując się z nami poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail praca@jasfbg.pl.


Co zrobić, jeżeli w obecnej chwili nie ma oferty pracy na stanowisko, które mnie interesuje?

Wszystkich kandydatów, którzy chcieliby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach zapraszamy do złożenia aplikacji spontanicznej. Najlepiej zrobić to poprzez wypełnienie formularza.

pracuj z nami


Z ilu etapów składa się proces rekrutacyjny?

Rekrutacja składa się z IV etapów. Opis każdego z etapów znajdziesz w zakładce „Etapy rekrutacji”.


Czy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej weryfikowana jest znajomość języków obcych?

Tak, zawsze, jeśli znajomość języka obcego była wskazana w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Najczęściej zdarza się to w przypadku stanowisk w działach spedycji międzynarodowej oraz logistyki.


Czy każdy kandydat, który składa aplikację otrzymuje informację o wynikach rekrutacji?

Nie, informację o wynikach rekrutacji otrzymują tylko kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych.

Jak długi jest czas oczekiwania na informację o wynikach rekrutacji?

Najczęściej jest to kilka dni. Jeśli proces rekrutacji i selekcji wydłuża się, staramy się poinformować kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych o przewidywanym terminie zakończenia.


W jaki sposób otrzymam informację o wyniku rekrutacji?

O wynikach rekrutacji kandydaci informowani są drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.


W jaki sposób mogę ubiegać się o staż lub praktykę w firmie?

Staże i praktyki organizowane są w ciągu całego roku. Studenci i absolwenci zainteresowani realizacją stażu lub praktyki w naszej firmie powinni przesłać swoje CV na adres e-mail praca@jasfbg.pl 

W treści wiadomości należy podać, w jakim dziale naszej firmy oraz w jakiej miejscowości student chciałby realizować staż lub praktykę.

Programy staży oraz praktyk tworzone są w taki sposób, aby pozwoliły zdobyć jak największą wiedzę na temat danego stanowiska pracy i przygotować do podjęcia zatrudnienia w strukturach branży TSL.
Wielu stażystów i praktykantów znajduje zatrudnienie w JAS-FBG.


Czego oczekujemy od kandydatów?

Stawiamy przede wszystkim na ludzi z prawdziwą pasją do tego co robią, angażujących się i potrafiących pracować w zespole dla osiągnięcia wspólnego celu.

Chcę zostać Agentem Celnym. Jakie uprawnienia powinienem posiadać?

Kandydat aplikujący na stanowisko Agenta Celnego powinien posiadać aktualny wpis na listę agentów celnych. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      posiada kwalifikacje (ukończone studia wyższe lub podyplomowe, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego) lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (minimum 3 lata);

3)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4)      wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Aby uzyskać wpis na listę agentów celnych należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Szczegóły dotyczące procedury wpisu na listę agentów celnych znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/clo/agenci-celni/

Chcę zostać Magazynierem. Jakie uprawnienia powinienem posiadać?

Od kandydatów aplikujących na stanowisko Magazyniera – Operatora Wózka Widłowego wymagamy zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Organem uprawnionym do wydania certyfikatu jest Urząd Dozoru Technicznego.

Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Zarządzaj cookies
Zaakceptuj

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Zaakceptuj wszystkie
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Pixel Facebooka

Więcej szczegółów: Pixel Facebooka

Hotjar

Więcej szczegółów: Hotjar

Zapisz ustawienia i zamknij
Pobierz aplikację