JAS-FBG S.A. » Kontakt » Dział Ekonomiczny

Danuta Granda

Główna Księgowa

Tel.: +48 32 359 34 41

dgranda@jasfbg.com.pl

Stefan Grad

Dyrektor Ekonomiczny

Tel.: +48 32 359 34 41

sgrad@jasfbg.com.pl

Dariusz Chrzan

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Tel.: +48 32 359 34 77

dchrzan@jasfbg.pl


Księgowość

Tel.: +48 32 359 34 41

ksiegowosc@jasfbg.com.pl

Fakturowanie

Tel.: +48 32 359 35 82

ksiegowosc@jasfbg.com.pl


Finanse

Tel.: +48 32 359 34 49

Tel.: +48 32 359 35 09

finanse@jasfbg.com.pl

Windykacje

Tel.:    +48 32 359 34 48

fax:    +48 32 359 34 45

windykacje@jasfbg.com.pl

Pobierz aplikację