JAS-FBG S.A. » Kontakt » Dział Personalny, Szkoleń i Administracji

Elżbieta Wysocka-Wałoszek

Dyrektor ds. Personalnych, Rekrutacji i Administracji

Tel.:    +48 32 359 34 31

ewysocka@jasfbg.pl


Katarzyna Hanczarek

Z-ca Dyrektora ds. Personalnych i Administracji

khanczarek@jasfbg.pl

Agnieszka Sittek

Z-ca Dyrektora ds. Rekrutacji

Tel.:    +48 32 359 34 89

asittek@jasfbg.pl


Kadry

Tel.:    +48 32 359 34 32-33

fax: +48 32 359 34 35

kadry@jasfbg.pl

Rekrutacje

Tel.:    +48 32 359 35 01

praca@jasfbg.pl

Administracja

Tel.:    +48 32 359 34 69

administracja@jasfbg.pl


Pobierz aplikację