Zgłaszanie naruszeń

 

Szanowni Państwo,

mając na względzie minimalizowanie ryzyka naruszenia przepisów prawa (krajowego oraz międzynarodowego), jak i wewnętrznych regulacji Spółki (wewnętrznych polityk, kodeksów, regulaminów), wprowadziliśmy Politykę Zarządzania Zgodnością.

Jej przedmiotem są wszystkie procesy zachodzące w Spółce. W Polityce wskazane zostały m.in. zakresy odpowiedzialności poszczególnych pracowników oraz sposoby zgłaszania niezgodności w Spółce.

Dla wszystkich z Państwa udostępniamy adres mailowy, na który należy kierować zgłoszenia: etyka@jasfbg.pl

 

Pobierz aplikację